Yayın İlkeleri


AMAÇ ve İLKELER
- Yetkin Düşünce; insanlığın gidişatına dair kaygısı ve sorumluluk bilinci taşıyanların hakikat arayışında ortak bir yürüyüşünü ifade eder.
-Kendini hakikatın sahibi değil tâlibi olarak görür. Dolayısıyla da hakikat tekelciliğini onaylamaz.
-Yetkin Düşünce; yayın kurulu ve danışmanlarının ortak aklıyla nebevi öğretinin ve bilimin ışığında yol alır… Ön yargısız, iyi niyetli ve mütekayyız okuyucularının geri dönüşleri/eleştirilerini yol azığı olarak görür.
-Bir derginin hayat bulması ve sürekli olmasının bu yakın ilgi ve eleştirilere bağlı olduğunun bilincindedir.
- Yetkin Düşünce; müstakil bir girişim olup, özgür ve bağımsız bir düşünce dergisidir. Bu nedenle, hiçbir siyasi, ideolojik grubun/kurumun istek ve beklentilerine göre yayın yapmaz.
-Sözün gücüne ve önemine inanır ve sözü; ötekileştirmenin, bireysel tatmin ve hesaplaşmanın aracı olarak değil; insani değerlerin inşası ve etkin hale gelişi, toplumsal sorunların çözümü ve analizinin aracı olarak görür; yapıcı ve bütünleştirici bir tonlamayla kullanmayı tercih eder.
-Ayrıştırıcı, ötekileştirici ve yargılayıcı bir dili tasvip etmez ve onaylamaz. Sığ ve popülist söylemlere pirim/değer vermez.
-Toplumsal/yaşamsal sorunlardan uzak salt ve soyut akademik bir dili tercih etmediği gibi, salt ideolojik, hamasî ve temelsiz bir söylemi de benimsemez.
-Dikte etmek değil; yorum ve analiz imkanına katkı sağlayacak veriler sunma ve örneklik oluşturma arzusundadır.
-Sözde/söylemde hemen herkesin kabul edip dillendirdiği “müsademe-i efkardan barika-i hakikat doğar” ilkesine gönülden inanır; dergi içinde yer alan çok farklı ve karşıt tezlerin/yazıların yer alıyor olması bu gerçeğin ifadesidir.
-Sadece dergi sayfalarında değil; toplumsal hareketler ve sosyal gruplar arasında da bir diyalog ve geçişkenlik imkanı oluşmasının gereğine inanır.
-Yorum, tenkit ve değerlendirmelerini; kişiler ve kurumlar üzerinden değil fikirler, olaylar ve olgular üzerinden yapar.
-Zamanın ruhunu gözeterek okurlarına yeni şeyler söyleme ve yeni ufuklar açabilme derdindedir. Bu nedenle de ezber kalıpları tekrarlayan değil; araştıran, soran ve sorgulayan bir çaba içindedir.
-Toplumsal/siyasal sorunlar karşısında aydın sorumluluğu hisseden fikrî çevrelerin  tümü Yetkin Düşünce’nin (yazar-okur vs.) muhatabıdır.
-Güncelin, akademik bakışın katkısıyla yorumlandığı bir düşünce ve analiz platformuyuz.
 
 
Yazı için Bazı Temel İlkeler:
 1. Yetkin Düşünce dergisi, senede dört defa çıkan üç aylık sivil bir düşünce dergisidir.
 2. Dergi, düşünce ve fikir bağlamında felsefe, siyaset, sanat, edebiyat kültür, toplum, iktisat vb. tüm alanlardaki makale, çeviri, kitap kritiği ve eleştiri yazılarına açıktır.
 3. Dergiye gönderilen yazılar özgün ve daha önce bir başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 4. Gönderilen yazılar seviyeli bir üslupla yazılmış olmalıdır.
 5. Gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı konusundaki nihai kararı yayın kurulu verir.
 6. Yayın kurulu gönderilen yazıları dil, içerik, yöntem ve özgünlük açısından inceler.
 7. Gönderilen yazıların incelenmesinden sonra alınacak karar, en kısa sürede yazara bildirilir.
 8. Yayımlanan yazıların dil ve içerik açısından yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
 9. Yazılar 3000 kelimeyi geçmemelidir. (Yaklaşık 10 word sayfası)
 10. Yazılar Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılması ve sayfa altı dipnot sistemi uygulaması tercih edilir.
 11. Yazıların başlığının hemen altına yazarın varsa unvanı ile birlikte adı ve soyadı, çalıştığı kurum ve e-mail adresi belirtilmelidir. 
 12. Metin içinde hiçbir şekilde bolt tercih etmiyoruz, sadece bazı spot cümleler çıkarıyoruz.  
ayın ilkeleri.
breitling chronographe etanche 50m a68062 no 1111 price omega dark side of the moon copy uk replica watches steve mcqueen watch auction tag heuer carrera calibre 16 leather strap replica watches uk omega seamaster nato strap rado first copy watches in ahmedabad swiss replica watches hello rolex reviews rado tan boots fake watches
İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel      : 0212 533 05 35
Mail    : info@yetkindusunce.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat