YALNIZLIK/ uzlet, inziva, tek başınalık, terk edil

Sayı : 16
dosya:
YALNIZLIK/ uzlet, inziva, tek başınalık, terk edil


EDİTÖRDEN
“Yalnızlık” hiç kuşkusuz tarih boyunca insana eşlik eden bir duygu olagelmiştir. Kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz boyutlarıyla kişinin içinde hissettiği bu duygu, insan için kazanımlar kadar kayıplar da yaratmıştır. Nitekim halvet, çile gibi kavramlarla yalnızlık bir eğitim ve insanın içsel süreçlerinin geliştirilmesi noktasında olumlu bir rol oynarken; tecrit edilme, aforoz, toplumdan kopuş anlamında yabancılaşmaya kadar giden bir olumsuzluklar silsilesi oluşturmuştur. Geçen yüzyıldan itibaren 21. Yüzyılın başlarına kadar olan süreçte, sanki yalnızlık insanın başına gelen sistematik bir problem gibi görünmektedir. Hiç şüphesiz bunun modernleşme, postmodernlik, küreselleşme, dijital çağ vb. değişimlerle ilintisi bulunmaktadır.
İlk bakışta yalnızlık daha edebi alanda ve deneme türünde yazıların yazılabileceği bir konu gibi görünebilir. Bu sebepten olsa gerek daha çok edebiyat dergilerinin işlediği bir muhteva olarak arz-ı endam etmiştir. Kimi zaman melankolik tavır ve duygularla dile getirilen yalnızlık, bazan sevdiğinden ayrı kalan şairin yalnızlığı, bazan geçmişe nostalji duyan insanın kendi başınalığına farklı derinliklerde okuyuculara hissettirmiştir. Belki de insanın trajedisini farklı boyutlarda anlatan yalnızlık, en fazla acı hissettiren bir hayatı hikayeleştirmiştir. Fakat bugün yaşanan hayatın içinde yalnızlığın sistematik şekilde insanlığa doğru yayılması sonucu, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimler başta olmak üzere farklı disiplinler de yalnızlığı ajandalarına almak durumunda kalmışlardır.
Ortaçağ’dan modern zamanlara geçişle birlikte, insanın Tanrı ve dünya ile kurduğu ilişkinin çerçevesinin bir dönüşüme uğraması, “yalnızlık” kavramının içinde yaşadığımız postmodern süreçte deruni boyutlar kazanmasını sonuçlamıştır. Öyle ki, bunların sosyal görünümleri giderek daha da belirginleşirken, insana değen tüm alanlara doğru da sirayet etmektedir. Esasen insanı bütün bağlarından azade kılarak bağımsız bir entite oluşturma çabası, bir yandan Tanrı’dan kopuşu getirdiği gibi diğer yandan varlığının anlamını çözündürerek onu boşlukta bırakmıştır. Tüm bunlar ise, insanın giderek hayat alanlarında zayıflamalar yaratmıştır. Bugün için en büyük yalnızlığı insan, Tanrı’dan kopuş ile varlık sorunu olarak yaşamaktadır. Böylece yalnızlığı tüm hücrelerinde hissederken, kendisinden kaçamamanın derin acısı ve yalnızlığı ile krize girmektedir.
İşte böylesine önem taşımakla birlikte üzerinde bu zamana kadar durulmayan “yalnızlık”, derginiz Yetkin Düşünce’nin konusu olmuştur. Yine farklı disiplinlerden ve bakış açılarından makalelerle vücut bulan Yetkin Düşünce’nin bu sayısına Mustafa Tekin, Ahmet Keleş, M. Yaşar Soyalan, Muhammet Özdemir, S. Mücahit İyiyolbulan, Muhammet Kızılgeçit, Yıldız Ramazanoğlu, Sefa Saygılı, Bilal Sambur, Sadettin Yetkin katkıda bulunmuşlardır. Geçen sayımızda ilk kısmını yayımladığımız Asiye Tığlı’nın Abdülkerim Şuruş’un “Nebevi Rüyalar” üzerine analizinin ikinci kısmını bulacaksınız.
Bu sayıda yalnızlık konusunu farklı boyutlarıyla analiz eden üç söyleşi bulacaksınız. Klinik psikolog olan Erol Göka, psikolojik zaviyeden meseleyi ele alırken “Yalnızlık ve Umut” isimli kitabını da açımlayan bir içerikle meseleye yaklaşmaktadır. İkinci isim olan Ömer Türker, “yalnızlık” konusunda felsefi içerimleri geniş, akıcı bir anlatım tarzıyla okurlara seslenmektedir. Üçüncü olarak da Ekrem Demirli, meselenin tasavvuf yoğun analizini yaparken yalnızlığın kazanımlarını bizimle paylaşmaktadır. Doğrusu total olarak bu söyleşiler, yalnızlık konusunda disiplinler arası bakış açısını yansıtmaları sebebiyle birbirlerini tamamlayıcılık niteliğiyle de tebellür etmektedirler.
Kültür Sanat kısmında iki yazı okuyabileceksiniz. Birincisi, daha yakın zamanda vefat etmiş olan, “diriliş” kavramı üzerinden Türkiye’nin düşünce yolculuğunda etkin bir şahsiyet olarak hatırlanan Sezai Karakoç üzerine. İkincisi de, Hasan Hakan Boyraz’ın Kulüp dizisini değerlendiren yazısı. Kitap değerlendirmelerinde de, konuyla ilgili iki kitabın ele alındığını görmekteyiz. Feyza Nur Kaleci “Yalnızlığın Felsefesi” kitabını, Müşerref Küçük de “Yalnızlık ve Yaşlılık” eserini değerlendirmişlerdir. Tüm yazarlarımıza katkıları sebebiyle teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
Elinizdeki 16. sayı ile birlikte Yetkin Düşünce dergisi dört yılını tamamlamıştır. Bu zamana kadar Türkiye ve dünyanın asli sorunlarını gündeme alan Yetkin Düşünce, bundan sonra da yine “insan”a değen önemli sorunları tartışmayı hedeflemektedir. Görselliğin tüm uzama doğru yayıldığı, uzun soluklu okumaların gün be gün zayıfladığı ve her şeyin dar bir hacimde özetlenmeye başlandığı bir zaman diliminde düşünce geleneğini sürdürme konusunda ısrarlı tavrıyla Yetkin Düşünce dergisi her zaman siz okurlarımız ve yazarlarımızdan destek alarak yoluna devam etmektedir. Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve yerleşim bölgelerinde dergimize abone olan, dergimizi okuyarak tartışmalar geliştiren insanlarımızın haberleri bizi memnun etmektedir.
Dergimizin 2022 yılında 17. sayısı değişen Türkiye ve dünya koşullarını da dikkate alarak “Yeni Bir Sözleşme Olarak Anayasa”; . 18. sayımız da “bütün boyutlarıyla para” şeklinde belirlenmiştir. Her iki konu da, bugün içinde yaşadığımız koşullarda daha sağlıklı bir gelecek projeksiyonu belirlemek adına bigane kalınamayacak içeriklere sahiptir. Bu başlıklarla ilgili olarak tüm yazarlarımızı Yetkin Düşünce’ye katkı yapmaya çağırırken, daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek dileğiyle…
Yetkin Düşünce Abonelik Yetkin Düşünce İnstagram Yetkin Düşünce Twitter Yetkin Düşünce Facebook Dergiyi İncele

Önceki Sayılar

breitling chronographe etanche 50m a68062 no 1111 price omega dark side of the moon copy uk replica watches steve mcqueen watch auction tag heuer carrera calibre 16 leather strap replica watches uk omega seamaster nato strap rado first copy watches in ahmedabad swiss replica watches hello rolex reviews rado tan boots fake watches
İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel      : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail    : info@yetkindusunce.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat