Solun Serencamı, Kurtuluş Teolojisi ve İslami Sol

Sayı : 13
dosya:
Solun Serencamı, Kurtuluş Teolojisi ve İslami Sol


Eğitsel, kültürel ve entelektüel faaliyetlerin “yüzyüze” formatına ara verildiği bir zaman diliminde, medya ve sosyal medyanın dili ve üslubunun belirginlik kazanması, özellikle hala yazılı ve basılı entelektüel tartışmaları daha da önemli hale getirmektedir. Özellikle pandemi sürecinde insanlığın düçar olduğu çaresizlik ekonomik, sosyal, siyasal vb. krizleri derinleştirirken, farklı dünya görüşleri ve ideolojilerin hem soru(n)lara cevap üretmesi hem de bunu seviyeli bir dil, üslup ve içerikle bir tartışma alanı yaratmaları yakın ve uzun vadede bir geleceğin inşası açısından dikkat çekilmesi gereken bir noktadır. Diğer yandan dünya görüşleri ve ideolojilerin entelektüel düzeyde kritikleri, onların insan ve dünyayı seviyeli inşalarının da zeminini oluşturacaktır. 
Yetkin Düşünce dergisi, 8. Olan 2019 yılının son sayısını İslamcılık konusuna ayırmıştı. O sayıda, aslında çok geniş bir tartışma alanına sahip olan ve Osmanlı’dan bu yana söylemleriyle bir şekilde gündemi meşgul eden İslamcılık başarı ve başarısızlıklarıyla kritik edilmişti. İslamcılığa dair bu kritikte belki iki noktaya dikkat çekmek mümkündür. Birincisi, alt başlığımız “iddia ile gerçekleştirim arasında” şeklinde ifade edilmişti ki, bu ifade İslamcılığın teorisi ile pratiği arasındaki mesafeye dikkat çekmekteydi. İkincisi de, bir dünya görüşü olarak insanlığa ve topluma nasıl bir ufuk çizdiğini görmeye çalıştık. 
Bu sayımızda dünya ölçeğinde yaygın bir kitleye sahip olmuş, iddiaları ile insanları etkilemiş sol düşünceyi tartışmaya açıyoruz. Marx ve Engels’in teorileriyle temelleri atılmış, farklı sosyal, siyasal, ekonomik gelişmelerle içerik kazanmış ve o günden yana farklı entelektüel ve düşünce insanlarının katkılarıyla ete kemiğe bürünmüş olan sol düşünce, bugün pandemi döneminde kapitalizmin tartışma konusu olduğu bir zaman diliminde insanlık için gelecek vaadlerini sürdürmektedir. Hatta kimi solcular, bu krizin ardından iktidar ve başarı sırasının “sol”a geldiğini dillendirmeye başladılar. Biz bu sayıda Türkiye örnekliği başta olmak üzere “sol”un iddiaları ve gerçekleştirimleri arasındaki mesafeyi ve sorunları tartışmak istiyoruz. 
Aslında “sol” sayısı dergimiz Yetkin Düşünce’de 2020 yılı içinde bir dosya konusu olacaktı. Ancak pandeminin güncel ajandasının ele alınma mecburiyeti böyle bir tehiri birlikte getirmiştir. Gerçekten Yetkin bir sayı oluşturmak amacıyla dergimizin tüm görüşten insanlara yer verme hassasiyeti çerçevesinde sol görüşlü birçok yazar ve düşünüre de çağrı yaptık. Bunlardan çok azı talebimize olumsuz yanıt verdi; kahir ekseriyeti cevap vermedi. Bu durum başlı başına Türkiye’nin düşünce evrenini ve platformunu eni koyu tartışmayı gerektiren ciddi bir olaydır.
Gerçekten çok geniş bir tartışma alanına sahip sol sayımıza, Mustafa Tekin, Kadir Canatan, Muhammet Özdemir, S. Mücahit İyiyolbulan, Esat Arslan, Süleyman Gümüş, Ahmet Keleş, M. Yaşar Soyalan, İslam Özkan, M. Furkan Ören, Ahmet Örs, Süleyman Güder, B. Banu Okutan dosya konusundaki yazılarıyla özverili katkılar sunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Bu sayımızda çok daha zengin bir söyleşi bölümü bulacaksınız. Öncelikle Mısır’da çok önemli eserlere imza atmış olan Çağdaş İslam düşüncesi konusunda eserler vermiş; fakat özelde “İslami sol” konusundaki görüşleriyle tanınan Hasan Hanefi karşınızda olacak. İkincisi, parti çalışmaları ile de dikkat çeken ve bu bağlamda işin pratiğini de tecrübe etmiş sol düşüncenin Türkiye’deki teorisyenlerinden olan Ufuk Uras’ın değerlendirmelerini okuyacaksınız. Üçüncü olarak da, İslami kesimde sol konusundaki analizleriyle de tanınan Ümit Aktaş’ın yaklaşımlarını göreceksiniz. Her üç kıymetli şahsa da şükranlarımızı arz ediyoruz. 
Bu sayımızın Kültür-Sanat bölümünde “çocuk Edebiyatı”na dair yazısıyla genç kuşaktan Vural Kaya’nın yazısı var. Kitap kritikleri bölümünde ise Murat Belge’nin “Sosyalizm, Türkiye ve Gelecek” isimli kitabına Kadir Canatan’ın; Atilla İlhan’ın “Hangi Sol?” kitabına Mehmet Gedik’in değerlendirme ve analizlerini bulacaksınız. Bu katkılardan dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. 
Dergimiz Yetkin Düşünce, içinde yaşadığımız zor koşullarda büyük bir özveriyle toplumumuz ve dünyanın sorunlarını ele alıp analiz etme gayreti ile yoluna devam etmektedir. Bu süreçte siz değerli okuyucularımızdan dergimize dair olumlu tepkiler almaktan son derece mutluyuz. Bunlar motivasyonumuzu ve şevkimizi daha çok artırmaktadır. Aboneliklerle dergimize sahip çıkmanız, gücümüzü ve motivasyonumuzu daha çok artıracaktır. 
Dergimiz Yetkin Düşünce’nin 2021 yılı 14. sayısının konusu “Söylem’den Eyleme… Dil Problemi” şeklinde belirlenmiştir. İçinde yaşadığımız dünyada siyasetten, kültüre ve bilime, dinden gündelik hayata ve insan ilişkilerine kadar cari olan dillerin problemleri ile nasıl bir dil tutturulması gerektiğine dair önerileri analiz etmeyi hedeflemekteyiz. Bu konuda yazarlarımıza katkı çağrısında bulunurken, kaygıların ve belirsizliklerin azaldığı, insanlığın daha iyi bir geleceğe ümit ve heyecanla baktığı bir dünya temennisi ve duasıyla…
 

Yetkin Düşünce Abonelik Yetkin Düşünce İnstagram Yetkin Düşünce Twitter Yetkin Düşünce Facebook Dergiyi İncele

Önceki Sayılar

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel      : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail    : info@yetkindusunce.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat