Sosyal Eşitsizlik, Varsıllık ve Yoksulluk

Sayı : 15
dosya:
Sosyal Eşitsizlik, Varsıllık ve Yoksulluk


İnsanlık tarihi boyunca her dönemde bir problem olarak gündemdeki yerini hep korumakla birlikte, içinde yaşadığımız küresel sistemde çok boyutlu olarak “uluslararası” yaygın bir sorun haline dönüşen sosyal eşitsizlik son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ajandada ilk sıradaki yerini kavileştirmiştir. Covid-19 sebebiyle kapanmalar, işsizlik, ekonomik yetersizlik vb. sorunlar hem daha görünür olmuş hem de ülkeler arası eşitsizliklerin altını daha kuvvetli çizmiştir. Bir yandan sermayelerini ve karlarını artıran küresel şirketler diğer yanda artan işsizlik furyası, bir yanda finansman artış diğer yanda borçlanma dünyayı daha gerilimli bir hale getirmiştir. 
 
Ayrıca dünya kaynaklarının heba edilmesi, dengesiz kullanılması veya bir takım felaketlerle zayi olması, hem dünya ölçeğinde insanların en temel ihtiyaçlarına erişimini sorunlu kılmakta hem de geleceğe yönelik kaygı yaratan sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Çok farklı strateji ve yöntemlerle (işgal, çatışma, baskı vb.) dünya zenginliklerinin Batılı ülkelere haksızca aktarımı, küresel sistemin sürdürülebilirliği noktasında ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Nitekim Ortadoğu, Afrika, Hindistan gibi tabii, fiziki ve doğal kaynakların ciddi rezervlere sahip olduğu bölge ve ülke halklarının oldukça standart altı yaşamları bu yaman çelişkinin sebeplerine dair soruları artırmaktadır. 
 
Modernlikten postmodernliğe doğru evrilen süreçte insanın ontolojik varoluşundan kaynaklanan haklarının hümanist ideallerce karşılanmadığı farklılıkların eşitsizlik, maduniyet ve mağduriyet yaratacak düzeyde bir siyasallık ve toplumsallık içinde ikamet ettirildiği, tüm eşitlik iddia, vad ve ifadelerinin kendi içine çöktüğü bir zaman dilimine şahitlik etmekteyiz. Agamben’in tabiriyle “çıplak insan” olarak insanilik zemininde dolaşmayı ve insan haklarının iddialı kuşatıcı metinleriyle kutsanmayı beklerken, ayrımcılıktan savaş, işgal ve göçlere kadar bir dizi insanın “açıkta kaldığı” bir dünyada yaşamaktayız. 
 
İşte gezegenimizin üzerinde bu denli ağır bir sorun olarak duran “sosyal eşitsizlik” insanlık gündeminin ana konularını tartışmayı kendisine hedef edinmiş Yetkin Düşünce dergisinin bu sayısının dosya konusudur. Özellikle son bir buçuk yıldır dünya gündeminde farklı mikro konularla manşet haline gelmiş olan bu başlık, birikmiş çok katmanlı sorunun bir ismi olarak değerlendirilebilir. Sorunu felsefi, sosyolojik, teolojik, ekonomik vb. çok boyutlu olarak ele alınması ortak bir vücubiyet arz etmektedir. Elbette tek bir sayıda böyle bir külliyatlı bir problemi çözmek iddiasında değiliz. Ancak bu problemin farklı “mikro”larıyla birlikte gelecek zamanlarda ajandadan hiç düşmeyeceğini tahmin edebiliriz. 
 
Bu minvalde Yetkin Düşünce dergisinin bu sayısına Mustafa Tekin, Kadir Canatan, Celâleddin Çelik, Ahmet Keleş, M. Yaşar Soyalan, Muhammed Özdemir, Süleyman Gümüş, Osman Ülker, Faruk Taşçı, Aslıhan Gül, konuya dair analizlerle katkıda bulunmuşlardır. Esat Arslan’ın “Hz. Peygamber’in Çağımızla Kavgasını Anlamak” isimli yazısı tarih ile bugünü birbirine yaklaştıran “şimdi”yi anlama çabası olarak düşünülebilir. Ayrıca Asiye Tığlı’nın Abdülkerim Süruş’un “Nebevi Rüya Nazariyesi” üzerine geniş tahlilini içeren bir makalenin ilk bölümünü de dergimizde bulacaksınız.
 
Bu sayıda söyleşi bölümünde iki ayrı önemli ismi konuk etmekteyiz. İlkin, “sosyal eşitsizlik” problemine daha felsefi düzlemde yaklaşan Ahmet Ayhan Çitil’i okuyacaksınız. İkincisi de, bu konuda yoğun sosyolojik çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar. Edip Akyol’un “Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar”; yine Zehra Aktürk’ün “Modern Kapitalizm, Sosyalizm&Küresel Çağda Eşitsizlik” kitaplarına yaptığı kritikleri okuyacaksınız. Katkı yapan tüm yazarlarımıza içten teşekkürlerimizi arz ederiz. 
 
Kutuplaşmaların dünya ölçeğinde giderek arttığı, entelektüel tartışmaların azaldığı, her önemli meselenin birden popüler kültürün içinde eridiği bir zaman diliminde, ciddi tartışmalara, konuşmalara, düşüncelere olan ihtiyacımız giderek artmaktadır. Bu temel zemin ve çerçeve içerisinde iddia ve söylemlerini ifade etmeye çalışan Yetkin Düşünce dergisi, kendisini konumlandırdığı dünya görüşü bakımından müstesna bir yerde durmaktadır. Bu bağlamda sivil bir düşünce dergisi olarak işlevini yerine getirmenin heyecanı ve sorumluluğunu derinden hissetmektedir. Süreç içerisinde sözün ağırlığını azaltmadan, çok daha geniş bir yazar ve okur çevresine hitap ederek bir Türkiye platformu olmak derginin hedeflerindendir. 
 
 Derginiz Yetkin Düşünce’nin 16. sayısı çok farklı alanlarda içerimlere sahip “Yalnızlık” başlığına ayrılmıştır. Aslında toplumların yükselen ıstıraplarından biri olan yalnızlık meselesi, hissedilen ancak hakettiği kadar da ele alınmayan post/modern insanın trajedilerini açığa çıkarma bağlamında oldukça önemlidir. Yalnızlık konusuna tüm ilgili yazarlarımızı katkı yapmaya çağırırken, daha mutlu bir insanlık ve dünya temennisiyle…  
 
Mustafa TEKİN
Genel Yayın Yönetmeni  
Yetkin Düşünce Abonelik Yetkin Düşünce İnstagram Yetkin Düşünce Twitter Yetkin Düşünce Facebook Dergiyi İncele

Önceki Sayılar

İLİMYURDU Yayıncılık ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Adres : Molla Gurani Mah. Akkoyunlu Sk.
            No: 36 Fındıkzade Fatih / İstanbul
Tel      : 0212 533 05 35
Faks   : 0212 631 53 69
Mail    : info@yetkindusunce.com
Tüm Hakları İlim Yurdu Yayıncılık’a aittir. Kaynak belirtilmeden hiçbir içerik kopyalanamaz. | Tasarım & Yazılım: Dizayn Sanat